Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna »

Certyfikat "Strona przyjazna niewidomym"

Dane firmy/instytucji/organizacji:

Certyfikat "Strona przyjazna niewidomym" dotyczy dystrybuowanego przez Szkolnastrona.pl oprogramowania strony BIP z wyłączeniem treści wprowadzonych przez użytkownika.


ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

Data przyznania oznaczenia:2011-11-16

Data wygaśnięcia ważności znaku:2012-11-16

Status:AKTYWNY


Regulamin przyznawania, używania i posługiwania się znakiem
"Strona Przyjazna Niewidomym"

 

strona przyjazna niewidomym


§ 1. Wstęp.


W Polsce żyje około 6mln osób niepełnosprawnych (GUS, Stan Zdrowia Ludności Polski, 2004), stanowi to 19% całego społeczeństwa. 30% spośród nich to osoby niepełnosprawne wzrokowo. W kontekście dostępności stron www należy doliczyć do tej grupy osoby z dysfunkcjami, które nie zostały zakwalifikowane jako niepełnosprawne, a które mają problemy ze wzrokiem. Badania pokazują, że takich osób jest z roku na rok coraz więcej. Tworzą one ogromną grupę społeczną, będącą jednocześnie silną grupą nabywczą. Problem dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych dotyczy zatem nie tylko administracji publicznej, ale również firm komercyjnych.

Budowanie stron przyjaznych osobom niewidomym i niedowidzącym jest nie tylko przeciwdziałaniem dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, ale również wyjściem naprzeciw nowej grupie odbiorców towarów i usług. Nie można przy tym zapomnieć, że oprócz niewidomych i niedowidzących są całe grupy innych użytkowników internetu, narażonych na wykluczenie cyfrowe i mogących korzystać wyłącznie z dostępnych stron www. Należą do nich:

 • niedosłyszący, głusi oraz głuchoniemi,
 • osoby niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie
 • osoby z ADHD
 • dyslektycy
 • osoby biedne
 • osoby starsze
 • społeczności z biednych regionów
 • osoby korzystające ze starych typów komputerów
 • osoby korzystające z przeglądarek tekstowych, komputerów handheld oraz innych urządzeń mobilnych

 

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. "Strona Przyjazna Niewidomym" - to znak jakości stron internetowych przyznawany stronom www, które można określić jako dostępne i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych. Oznaczenie "Strona Przyjazna Niewidomym" zwiększa prestiż i konkurencyjność marki w internecie oraz pomaga budować profesjonalny wizerunek organizacji. Strona wyróżniona tym znakiem budzi zaufanie klientów i petentów, informuje internautów o właścicielach strony, którzy przyczyniają się do tworzenia w pełni demokratycznego Internetu. "Strona Przyjazna Niewidomym" to znak potwierdzający przynależność do elitarnej grupy instytucji i firm spełniających standardy dostępności, a więc odpowiadających na wyzwania rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.

 2. Oznaczenie "Strona Przyjazna Niewidomym" jest przyznawane wyłącznie przez Widzialnych.

 3. Oryginalny znak "Strona Przyjazna Niewidomym" jest linkiem. Po kliknięciu w niego otrzymamy informacje na temat daty uzyskania przez stronę statusu oraz termin wygaśnięcia jego ważności.


§ 3.Zasady przyznawania i stosowania znaku "Strona Przyjazna Niewidomym".

 1. O prawo do oznaczenia swojej strony znakiem "Strona Przyjazna Niewidomym" mogą ubiegać się właściciele stron www instytucji publicznych, stron prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych.

 2. Znak "Strona Przyjazna Niewidomych" jest nadawany w oparciu o wyniki płatnego audytu dostępności przeprowadzonego przez niewidomych konsultantów projektu z Polskiego Związku Niewidomych, głuchych konsultantów z Polskiego Związku Głuchych oraz ekspertów z dziedziny dostępności stron internetowych.

 3. Przyznanie oznaczenia "Strona Przyjazna Niewidomym" uprawnia właściciela strony do:
  • umieszczenia znaku na stronie internetowej,
  • posługiwania się oznaczeniem we własnych materiałach promocyjnych i drukach reklamowych przez cały okres ważności znaku,

 4. Decyzje Widzialnych o przyznaniu znaku "Strona Przyjazna Niewidomym" będą każdorazowo ogłaszane publicznie na stronie internetowej www.widzialni.eu. Niektóre serwisy będą mogły skorzystać z dodatkowej formy promocji, jaką jest umieszczanie przez Widzialnych informacji o przeprowadzonym audycie oraz nadanym oznaczeniu w notatkach prasowych oraz różnych publikacjach. Wybór dodatkowo promowanych stron zależy wyłącznie od Widzialnych.

 5. W przypadku wprowadzenia zmian na stronie posiadającej oznaczenie "Strona Przyjazna Niewidomym", które spowodują, że serwis przestanie spełniać warunki niezbędne do jego uzyskania, Widzialni mogą wydać decyzję o cofnięciu pozwolenia na używanie znaku do momentu poprawienia błędów.

 6. Obsługą administracyjną i techniczną przy działaniach związanych z procesem weryfikacji i przyznawania znaku "Strona Przyjazna Niewidomym" zajmują się wyłącznie Widzialni.

 7. Znak "Strona Przyjazna Niewidomym" przyznawany jest na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok wg. uproszczonej procedury i po zmniejszonych kosztach audytu.

 8. Samo używanie znaku "Strona Przyjazna Niewidomym" nie jest objęte żadną odpłatnością.


§ 4. Warunki otrzymania przez stronę www statusu "Strona Przyjazna Niewidomym".

 

Status "Strona przyjazna Niewidomym" jest przyznawany tylko tym serwisom, które spełniają specyfikacje W3C w zakresie dostępności stron internetowych (inicjatywa WAI przynajmniej na pierwszym poziomie dostępności: prioryty A) oraz pozytywnie przejdą audyt wykonany przez Widzialnych. Szczegółowe informacje na temat badania dostępności stron internetowych.